Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Város, mint hősziget és városi hőszigetek

 

 

 

 

 

 

 

VÁROSI ZÖLD

 

ÉLŐ Árnyékvető

 

 

SML1414

ÉLŐ Árnyékvető

Pályázat

2014.

 Képtalálat a következőre: „pergola növény” Megjegyzés: a szöveg között található képek utólag kerültek be,  e honlap olvashatósága kedvéért.

A Design Terminál 2014. pályázati programjának keretében, a Smart City Lab Budapest a városi élet minőségi fejlesztését célozza meg. A Kiíró alapvető elvárása az, hogy a pályázatok új lehetőségeket tárnak fel, új ismereteket hoznak létre vagy új együttműködési formákat fogalmaznak meg a városi természetes és épített környezet közegében.

Elvárás még, hogy ezek előmozdítsák a városi rendszerek megismerését, a városlakók és a nyilvánosság részvételi lehetőségeit a felhasználóbarát város kialakításában.

Jelen pályázat az alábbiak szerint ír le egy, a kiírási célnak megfelelő változatot; a városi természetes és épített környezetének viszonyát, a városlakók számára könnyen érthető módon, azaz egy prototípus megalkotásán keresztül.

 

Az ÉLŐ Árnyékvető pályázat részei:

A prototípus /ÉLŐ Árnyékvető-műhely alkotása/

                     A prototípus által képviselt szemléletmód bemutatása

 

 Képtalálat a következőre: „organica”

 

Pályázat

témája

 

A kiíró a pályázattal lehetőséget kínál Budapest lakosainak bevonására közvetlen természeti környezetük, a Városi zöld - téma megjelölésével, kiemelten a városi hősziget jelenség megismerésre és a technika adta alkalmazkodási módszerek/módok kiválasztására.

Az épített környezet egyszerre kínál a kimagasló és egyre gyakoribb és koraibb időszakokban jelentkező magas UV sugárzás elleni védelmet az árnyékos területek könnyebb elérhetőségét tekintve, ugyanakkor a napsugárzás intenzitása a város sajátosságai miatt okoz növekvő egészség és vagyon kockázatot.

Budapest sajátos helyzete miatt, - az átlagos klímaváltozás okozta hőmérséklet  emelkedést meghaladó mértékű melegedés, ami hazánk területét jellemzi, - az  interdiszciplináris szemlélet alapján létrejövő komplex megoldások forrásává válhat.

 

Téma

 komplexitása

 

Jelen pályázat a VÁROSI ZÖLD témában, a városi hősziget http://www.youtube.com/watch?v=1q33VwSXsu4

jelenség fokozódó problémája mellé a következő veszélyeket sorolja az alkalmazkodás módszerének komplex kialakítása céljából:

 1. A városon belül alkalmazott felületek egyrészt elnyelik a napfényt, és fokozottan felmelegednek, majd ontják magukból a meleget, hozzáadva a levegő hőmérsékletéhez a saját összegyűjtött többlet hőt.  Az anyaghasználat és színválasztás, felület és homlokzat kialakítás erősíti ezt a hatást. Tükröződés révén közvetett sugárzási ártalom is kialakulhat, pl. üvegfelületek egymás hatását erősítő alkalmazásával: 2013.09. London. http://www.erdekesvilag.hu/autokat-olvaszt-a-londoni-felhokarcolo/

 

 1. A közvetlen sugárzó hő hatására az aszfalt burkolat felpuhulása, a villamos sínek hőtágulása okoz a közlekedésben problémát. A tömegközlekedésben kiesést, többlet költséget indukál az időjárás ilyen változása, az előrejelzés szerint nyári szárazság 15-25%-os növekedése várható.

 

 1. Budapest közterei és utcái dominánsan a rendszeres gyalogos közlekedés és tartózkodás /megállók/ terei elsősorban, a magas UV sugárzás néhány percen túl ellenjavalt , pl.  melanoma veszélye miatt.  A villamos- autóbusz-trolibuszmegállók, metró állomásokhoz vezető aluljárók lépcsőlejáratai, forgalmas csomópontok a lassítás illetve hosszabb tartózkodás miatt jelentenek egészségkárosodás kockázatot.

 

 1. A nagyobb homogén felületek a légmozgásra, illetve annak jellegére /hiányára is hatással vannak. Ezek a terek mind az ott tartózkodás, mind az ott tárolás veszélyeit növelik. Az árnyékmentes területen felejtett felmelegedett gépkocsikban hagyott kisgyerekeket ért balesetek az árnyék létfontosságúvá válását igazolják.

 

 

 1. A város átszellőzését figyelembe véve, az extrém szélsebesség enyhítése során a szél erejét fokozó útkereszteződések, területek lehetőségeit átgondolva az alkalmazkodás eszközeinek árnyalása látszik indokoltnak, s a melegebb és kevésbé melegedő területeknek a levegő áramlására vonatkozó kölcsönhatását erősíteni.

 

 1. Bár Budapest kisebb esőzéseket élt meg más országrészekhez képest, a jégeső és heves zivatar egyre súlyosabb formáinak lehetőségét is figyelembe kell venni az alkalmazkodás során. A hirtelen kezdődő és nagy mennyiségű esőzés például az aluljárókba vezető lépcsőzet fedetlenségére hívja fel a figyelmet a csapadékvíz elvezetése – összegyűjtése és további hasznosítása – mellett. A 2006. augusztus 20-án hirtelen kitörő vihar számos, a város és lakóinak igényei-szokásai-ismeretei átgondolására adott alkalmat.

 

 

 1. A városi zöld felületek növelése CO2 megkötésével és az egészségre szintén veszélyes szálló por mértékének csökkentésével a légszennyezés hatását enyhítheti.  A fák nagy lombfelületét a magányos, kis egyedszámú ültetés alkalmazásával biztosítani újabb kockázatokat indíthatunk el. /1oldal) http://www.levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/fa-levego_0803.pdf

 

 

Az épített környezet részeként a zöld területek és felületek új szemléletű megközelítése új módszereket és eszközöket hozhat létre Budapest városi hősziget létének enyhítésére. A zöld felületek nagymértékű alkalmazása, mérhető szintet tűzve ki célul a város hőtérképének változásában, a lakosság széles körű tájékozottságával és együttműködésével valósítható meg.

 Képtalálat a következőre: „organica”

A város lakóinak

részvétele

 

Az EUROPAN 12 pályázat http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=201248

egyik tanulsága a francia csapat által felkínált „menu”, azaz a szakma által ismert eszközök és megoldások sora.

Ez az ismeretanyag az, amiből a város lakói „egyénre” szabhatják környezetüket, megfogalmazva a terület további használatának mikéntjét.

Ennek jelentőségét a Teleki téri közösségi tervezés esete is rámutat, http://epiteszforum.hu/milyen-legyen-a-teleki-ter

valamint a rámutat arra is, hogy legújabb kihívás: a komplex szemléletmód további megoldások beillesztését indukálja. Ilyen javaslat pl. a lakosok ismereteit bővítő „arborétum jelleg”, ahol a növények nevei megismerhetők, s az okostelefonok világában ez további információ halmazt hoz elérhető közelségbe.  Az ismeretek bővülése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lehetőségeinek és módszereinek http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_hu.htm

 megértését és támogatását segíthetik elő. A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elve alapján a közösségi kertek lakosság-szervező hatása mellé a városi zöld design megoldások közül való választás, a döntés élménye is aktivizálhatja a városlakókat, s további megoldások kezdeményezését eredményezheti.

 

 

 Képtalálat a következőre: „organica”

Városi zöld design

 

Az amerikai elismerés, ami a Metro 4 Fővám téri és Gellért téri állomás kialakítását világszerte ismetté tette, http://epiteszforum.hu/vilaghires-a-budapesti-metro-az-a-award-elso-helyezettje-a-fovam-teri-es-a-szt-gellert-teri-metroallomas

magasra emelte a design-elvárás szintjét a további budapesti fejlesztések számára.  Ahogyan Rubik Ernő bűvös kockája után sem lehetett nem tudomást venni a már megtörténtekről.

Jelen pályázat célját elérendő, azaz a városi lakosok design érzékenyítése és komplex látásmódjának fejlesztésével döntések érdemi részvevőjévé válását segítse elő, az elkészítendő prototípus ihletőjét a Fővám téri metró állomás épületének kialakításában határozza meg.

 

 

 

 

A szakmai zsűri értékelése:

 

SCL 1414 - Élő árnyékvető

Fontos problémára világít rá a pályamű, azonban nehezen értelmezhető a javaslat, amit a

részletesen kifejtett kérdések után megfogalmaz. A városi hőszigetekre adható, élő

növényeket alkalmazó megoldások jó irányt jelentenek, szükség lenne azonban konkrétan

kidolgozott koncepciókra, modellekre a fejleszthetőséghez. Az edukációs oldal erősítésére

érdemes megfontolni a szenzorok, mérőeszközök, adatelemzés stb. alkalmazását.

 

Megjegyzés: A pályázat műhelymunka szervezésével kívánta a kreativitás előtt a teret megnyitni, saját koncepcióját háttérbe, mintegy tartalékként tartani.

Olyan megoldásokat kívánt inspirálni, ami a különböző jellegű és stílusú épített környezethez különböző megoldásokkal egy termékcsalád szerű megoldáshalmazt hoz létre.

A Kálvintér üveghomlokzatai, a várnegyed alacsony épületei, vagy egy játszótér organikus kialakítással, mind-mind más design megoldást kíván meg. Azonban a problémafelvetésre adott válaszok technikai szintükben újat hozhatnak mindenképpen:

Képtalálat a következőre: „organica”

Ilyen részfejlesztést jelenthet:

 • a földlabda kiváltása például vízkultúra alkalmazásával, lásd ORGANICA más műfajban:greenfo.hu/hirek/2012/06/02/organica-elogepek-20-sikere Ennek alapja: a termőtalaj néhány centiméteres rétege a föld lakosainak csak 60 évre elég. www.eleven.eoldal.hu/fenykepek/zold-a-varosban--organica/process-picture-valt.html#slide
 • héjszerkezetek alkalmazása az oldal irányú benapozás csökkentésére is, függesztett megoldások a párhuzamos oxigén előállító felület-növelés érdekében is pázsit fölött, vagy felívelő felületek, magasba terjedéssel növelendő a szálló por megkötésére alkalmas növényi felületeket. A héjszerkezet a szélirányokhoz való alkalmazkodás eszközeként képes lehet enyhíteni, áttörtségével tovább csökkenteni a nyomást. Ugyanígy a csapadékvíz megtörésével a talajeróziót, valamint az alatta elterülő gyepréteg kiégését is megakadályozva. Az árnyék- félárnyák-a gyep révén, az eredeti angol időjárás szimulálásával, jobb minőségű oxigéntermelő felületet eredményez.
 • a csapadékvíz összegyűjtése és helyben való hasznosítása, akár apró tömlők többrétegű beillesztésével, akár nyomásra kitáruló tömlőrendszer kialakításával.
 • a sík, homogén megoldás helyett különböző tenyészidejű növények, akár lépcsőzetes kombinálásával, térbeli összeszervezésével; ahogy a vízgyűjtő tömlőrendszer is egy vázon belül oldja meg statikáját.
 • a természetes megoldás kombinálása a tenyészidők határait kiterjesztendő az áttetsző kék és árnyalatai- műanyag fóliák használatával, a módszer kizárólagos területe lehet: villamosmegálló fülkék bevonása hideg színű fóliával enyhítheti a hőérzetet.
 • a vízkultúrás tömlő megoldás a statikai kialakítás előtt nyit ajtót, organikus jellegű oszlopok kialakításával. Ez a megoldás a tápanyag és vízellátás módjait is átgondolni készteti, pl oldalsó nyílások, csapok, stb megoldásával, spirális tartószerkezetek alkalmazásával.

További problémamegfogalmazások új és újabb megoldásokat inspirálhatnak. Ezért tűzte ki elsődleges céljául jelen pályázat a szakmai műhelymunkát.

Közzététele is ezt szeretné elérni.

 

Budapest, 2014. június 20.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.